Zoekresultaten

16 februari 2015

Uitwerking innovatief duurzaam energieproject Zevenbergen van start

In Zevenbergen wordt misschien wel de grootste duurzame zonne-energiecentrale van Nederland gerealiseerd. Het bouwen van huizen op dit agrarische terrein bleek in de huidige woningmarkt niet haalbaar. In een architectenprijsvraag ontwikkelde VOCUS in een consortium met Praedium Coöperatie en SolarPartner het winnende plan om er een duurzame zonne-energiecentrale van te maken.

Het plan heet ‘Nieuwe energie voor Hugeman’. Het idee is om op de twaalf hectare grond zonne-energie op te wekken door op de velden zonnepanelen te plaatsen. De goedkope energie wordt aangeboden aan omliggende huurwoningen van Brabantse Waard en aan bedrijven en/of kantoren in de gemeente Moerdijk.

Medewerking gemeente
Het plan is voorgelegd aan burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk. Zij staan open voor de ontwikkeling en willen hun medewerking verlenen aan de bestemmingswijziging, waarvoor een bijzondere planologische procedure noodzakelijk is. Daarnaast zullen er subsidies door de Rijksoverheid toegezegd moeten worden. Binnenkort vindt een informatiebijeenkomst plaats voor direct betrokkenen en omwonenden.