Woonexperiment De Veentjes, Doetinchem
Woonexperiment De Veentjes, Doetinchem
Woonexperiment De Veentjes, Doetinchem
Woonexperiment De Veentjes, Doetinchem
Woonexperiment De Veentjes, Doetinchem
Woonexperiment De Veentjes, Doetinchem

De Veentjes Doetinchem

Transformatie van 4600 m2 winkelruimte naar kleinschalige appartementen in voormalige winkelplint

Samen met een flink aantal partijen zijn we de afgelopen maanden in een grote gebiedstransformatie voor Doetinchem gedoken. De gemeente had een belangrijke rol als aanjager. In drie workshopsessies met planologen, gemeente, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, pandeigenaren, omwonenden en winkeliers/retailers kreeg iedereen de ruimte om zijn of haar ideeën in te brengen. Het resultaat is een mooie toekomstvisie voor het hele gebied. Het is het eerste gebied in Doetinchem dat op deze grootschalige wijze wordt getransformeerd. Een woonexperiment dat alles in zich heeft: transformatie van winkelruimte naar woonruimte, vergroening en de relatie tussen privé en openbare ruimte.

We hadden te maken met een problematiek die op veel plekken in Nederland speelt: winkelleegstand in een gebied dicht tegen de stadskern aan. Het vraagstuk waar wij ons in Doetinchem op toespitsten was de transformatie van winkelplint naar woningen op grote schaal.

Plan van aanpak

In totaal gaat het om 4600 m2 winkelruimte, verdeeld over zes bestaande blokken, dat beschikbaar komt voor de woningmarkt. We hebben het opgepakt als een gebouwstudie binnen het grotere geheel van de stad. Met behulp van geavanceerde meet- en tekentechnieken is een 3D-scan gemaakt om de bestaande toestand van de panden in kaart te brengen en te tekenen. Deze methode geeft ruimtelijk inzicht, maar ook veel bouwkundige en technische informatie op detailniveau. Het is als het ware een MRI-scan voor (steden)bouwkundigen. Er zijn verschillende indelingsvarianten uitgewerkt om binnen de beschikbare gebouwstructuur tot nieuwe maatwerkoplossingen te komen.

Er komen 65 grondgebonden appartementen, in oppervlakte variërend van zo’n 50 tot 90 m2, gericht op één- en tweepersoons huishoudens. Van starters tot senioren. Een van de uitdagingen was het borgen van voldoende daglicht en het behoud van de opgangen naar de bovengelegen bestaande woningen. De blokken zijn zo’n 25 meter diep. Door niet in de lengte te ontwerpen maar juist in de breedte en de woningen rug aan rug te positioneren krijgt elke woning voldoende daglicht en zicht naar buiten.

Overgang privé en openbare ruimte

Samen met de gemeente en bureau Urhan werd een oplossing bedacht voor de overgang tussen privé en openbaar. In de openbare ruimte komt een overgangszone met gemetselde elementen, groen en een buitenruimte voor elke woning.

De aanvraag omgevingsvergunning is eind 2017 ingediend.