07 november 2018

Hoe belangrijk samenwerking is om stadscentra een eigen identiteit te geven om haar levendig en aantrekkelijk te houden bleek onlangs maar weer eens tijdens de thema-avond ‘The Hague Royal City’.

Een paar interessante sprekers hadden zich verzameld in het Haags Historisch Museum. Onze eigen Bob Custers deelde het podium met onder meer Rupert Parker Brady (uitgever en marketing- en retail specialist), wethouder Richard de Mos (o.a. economie en binnenstad) en organisator Bureau Binnenstad.

Beleving, identiteit, samenwerking
Rode draad in de verschillende ontwikkelingen in het stadscentrum waren beleving, identiteit, levendigheid en samenwerking. Brady gaf niet alleen een heldere en scherpe analyse hoe alles wat in een stad gebeurd met elkaar samenhangt en elkaar beïnvloed. Hij onderbouwde het ook met cijfers. Vasthouden van de bezoeker gaat verder dan een kopje koffie schenken in de winkel…

Voor ons als architect ligt daarin ook een opgave. Door het zichtbaar en voelbaar maken van ruimtelijke kwaliteit. We kijken naar gevels, het ritme van de stad en de omgeving. Maar we kijken verder dan het rood en het groen. We creëren samenhang met het gebruik van de stad. Ook daarin zie je samenwerking terugkomen. Tussen winkeleigenaren, pandeigenaren, bezoekers, gemeente en bewoners. Uiteindelijk gaat het om een gebiedsvisie die leidt tot een kwaliteitsverbetering die ook op de lange termijn houdbaar is voor een stad en haar gebruikers.

Eerder waren we al betrokken bij de gebiedsvisie voor de Spuistraat in Den Haag.