08 juli 2021

 ’Ruimte voor woningbouw binnen de bestaande stad’
Steden groeien snel, en daarmee de druk op de woningmarkt. Tegelijkertijd staan leefbaarheid en de klimaatbestendige omgeving onder druk. Steeds vaker houden we ons bij VOCUS architecten bezig met stedenbouwkundige opgaven waarin we bestaande bouw transformeren naar woningen, of waar nieuwbouw de bestaande bebouwing vervangt. We zien het als een mooie uitdaging om aan te sluiten bij de sfeer en traditie van de stad, én om kwaliteit van wonen toe te voegen.
lees meer...