25 stadswoningen, voormalig stadsarchief Kampen

Wonen in de geborgenheid van een groen hof

Met behoud van het historisch karakter krijgt dit voormalige stadsarchief, tussen de Vloeddijk en de Molenstraat, een nieuwe invulling en biedt het plek aan een mix van 25 stadswoningen. Met 2 levensloopbestendige woningen, 7 grondgebonden woningen en 16 stadsappartementen, verdeeld over twee historische gebouwen. Het stadsarchief en het voormalig laboratorium. 

De huidige stenige bebouwing kenmerkt zich door een mix van verschillende bouwstijlen. De nieuwe toevoegingen zetten de geschiedenis van de hof voort en voegen zich door het ontwerp - veel groen, lage bebouwing en ingetogen kleurgebruik - tegelijkertijd naar de bestaande schaalgrootte en materialisatie. Groene daken, gecumuleerde gevels en meerdere maten en ritmes vormen belangrijke elementen in de beleving van wonen in een hof.

De fundamenten van het oude depot zijn de basis voor 6 grondgebonden depotwoningen. De gevel fungeert als wand van de hof, een grens tussen de geborgenheid van de hof en de stad. Een wand met een open karakter, passend bij de kleinschaligheid en het vriendelijke karakter. De gevels zijn georiënteerd op het noorden, de woonkamers richten zich naar het hart van de hof. Een daklicht boven de trap zorgt voor extra daglicht in de depotwoningen.

In het Stadsarchief komen 10 stadse appartementen. Het bodemkundig laboratorium met kantoorruimte aan de Molenstraat wordt getransformeerd tot 6 appartementen. Bestaande structuur en gevelopeningen zijn leidend geweest voor de verdeling van de appartementen over deze twee historische gebouwen.

Lees verder
Opdrachtgever: Delta Wonen
Locatie: Kampen