Spuistraat Den Haag

Onderzoek naar verbetering kwaliteit

Een gebiedsstudie voor de Spuistraat in opdracht van een kerngroep winkeleigenaren als oplossing voor de slechte staat van onderhoud, de ontstane leegstand en verrommeling van een van de oudste en drukste winkelstraten in Den Haag.  We leverden een toolbox met een doordacht en pragmatisch stappenplan met duidelijke handvatten waarmee de Spuistraat aan kwaliteit en aantrekkelijkheid wint. Maar het verhaal van de Spuistraat in Den Haag staat niet op zichzelf. Er zijn tal van deze ‘probleemgebieden’ in Nederland. De gemeente Den Haag, Bureau Binnenstad, vastgoedeigenaren en detaillisten hebben hier de handen ineengeslagen. De kwaliteitsverbetering is inmiddels in gang gezet, waarbij ook radicale keuzes niet uit de weg worden gegaan en zijn opgenomen in een gebiedsconvenant.


De Spuistraat heeft een kenmerkende historische gelaagdheid; 60% is monumentaal. Door deze gelaagdheid zichtbaar te maken krijgt de Spuistraat een sterkere identiteit en wordt haar verleden een krachtig instrument. Een aantal van de door ons voorgetelde ingrepen is met weinig middelen en relatief eenvoudig te realiseren. Zo ontstaat er meer samenhang in de straat door pandsgewijze verlichting en zorgt een circulair lighting systeem tegelijkertijd voor verduurzaming. Maar ook meer radicale ingrepen kunnen niet achterwege blijven. Het koppelen van panden, waarbij het bestaande patroon van kleine ketens kan worden omgezet in het meer kansrijke middensegment. Herstel van eenheid in de gevels, het terugbrengen van detaillering en tot slot het structureel aanpakken van de slechte plekken door daar nieuwbouw te realiseren.

Verbeterpunten

Een winkelstraat als de Spuistraat is gebaat bij een eigen identiteit en een goede verbinding met de omliggende straten. Onze studie voor kwaliteitsverbetering van de straat is verdeeld in drie fasen: analyse van de huidige situatie, ideeënverzameling en schetsen en tot slot een presentatie van de verbeterpunten.

Die verbeterpunten zitten onder meer in:

  1. meer middensegment winkels
  2. een goede verdeling van de branchering
  3. een gezonde mix tussen publiekstrekkers en kleine speciaalzaken als parels tussen de mainstream.
Lees verder
Opdrachtgever: kerngroep winkeleigenaren
Locatie: Den Haag
Realisatie 2018/2019