Ontwerp Wal Kwartier Oss

Nieuwe impuls voor het centrum van Oss

Het stedelijk ensemble is opgebouwd met een aantal concrete bouwstenen, die enerzijds samen één geheel vormen, maar ook hun eigen identiteit en vorm binnen het blok kennen. Bij het ontwerp van het nieuwe stedelijk blok op de locatie is ingespeeld op de verschillende karakters en schalen van de directe omgeving. Enerzijds de fijnmazige schaal van het historische gegroeide stadscentrum, met een kleinschalige percelering van panden, zoals rond het Walplein, de Walstraat en het Gengske. Anderzijds de grotere schaal rond de Molenstraat en de Oostwal.

Cultuurhuis UITHUIS

Het cultuurhuis UIThuis is een eerste bouwsteen. Het is vanuit alle kanten zichtbaar en daardoor volop aanwezig in het centrum van Oss. Uitgangspunt is een transparant, laagdrempelig gebouw. Het gebouw markeert met een bijzondere uitstraling en architectuur de entree bij de verbrede Molenstraat. In het verlengde van de Houtstraat ligt de entree tot de centrale ruimte van het cultuurhuis, die aan de andere zijde aansluit op het nieuwe plein De Wal. Deze centrale ruimte is het hart van het cultuurhuis, een semi-openbare ruimte binnen het gebouw, dat als een waar eigentijds ‘Forum’ een podium biedt aan talloze (culturele) activiteiten. Eromheen zijn de verschillende functies van UIThuis geclusterd.

 Stadswoningen met woontoren

Een volgende bouwsteen vormt een blok grondgebonden stadswoningen aan de Carmelietenstraat. Deze straat zal aanzienlijk aan kwaliteit winnen door er nieuwe functies op te richten. De voorstelde woningen zijn geclusterd rond een interne, binnen het bouwblok gelegen stadstuin, die gedeeld wordt met het cultuurhuis en wellicht een beeldentuin zou kunnen worden.

Binnen het bouwblok is een torenaccent geplaatst, dat direct verbonden is met de genoemde stadswoningen. De woontoren is zo geplaatst dat het een logische toevoeging is aan het totale bouwblok, maar niet als een hoog volume de omliggende openbare ruimte domineert. Het is bewust in de ‘tweede lijn’ van het bouwblok gezet, waardoor het zich eerder indirect in de omgeving presenteert. Het hoogte-accent zal, net als de kerktoren van de Grote Kerk en de woontoren op Berghkwartier een oriëntatiepunt in het centrum zijn.

Retail en horeca

Aan het Walplein en de Walstraat is retail en horeca geconcentreerd, in een opzet dit qua maat en schaal meer refereert aan de kleinschalige aangrenzende bebouwing. Op de koppen bij het Walplein en het nieuwe plein De Wal worden verbijzonderingen voorgesteld met een sterke oriëntatie op die ruimtes. Waar mogelijk wordt gestreefd naar een directe, open verbinding tussen retail, horeca en cultuurhuis. Boven de winkels en horeca wordt gewoond, maar qua hoogte rekening houdend met de bezonning van de Walstraat. Het gebouwen ensemble maakt het mogelijk om een stedelijk woongebied te maken bovenop de horeca, retail- en cultuurfuncties. Dit is een semiopenbaar / semiprivaat binnengebied met patio’s, dakterrassen, daktuinen, omsloten binnenruimten en interessante zichtlijnen tussen de bouwdelen door.

Lees verder
Opdrachtgever Van Deursen Group / Gemeente Oss
Locatie Oss