ONTWIKKELINGEN WINKELGEBIED

‘Duurzame samenhang tussen winkelen, wonen en verblijven als randvoorwaarde voor een aantrekkelijk winkelhart’

duurzaam bouwen

‘Innovatie omzetten in realisatie: de watertoren is getransformeerd tot Nederlands duurzaamste bedrijfsgebouw’

binnenstedelijk bouwen

‘Het karakter van stadcentra behouden en daarbinnen nieuwe invullingen realiseren’

retail

‘Complexe retailopgaven vragen om creatieve oplossingen voor toonaangevende gebouwen’

herbestemming

‘Wij worden bij transformaties betrokken vanwege onze jarenlange ervaring en uitgesproken ontwerpen waarin oud en nieuw bij elkaar komen’

projectmatige woningbouw

‘Plannen die goed doordacht en betaalbaar zijn met aandacht voor detaillering en ruimtelijkheid’

particuliere bouw

‘Met betrokkenheid en professionele afstand wensen vertalen naar architectonische oplossingen’

scholen

‘Een school is meer dan een functioneel gebouw: het moet een thuishaven zijn waar ontwikkeling centraal staat, van vier tot volwassenheid’

utiliteitsbouw

‘Glas, steen en hout zie je vaak terug in onze ontwerpen. Daglicht moet ver doordringen in gebouwen voor een prettig werk- en leefklimaat’

landelijk gebied

‘De relatie tussen rood en groen versterken op de grens van stad en land. Dit doen we in gebiedsontwikkelingen, nieuwe landgoederen en natuurbegraafplaatsen’