Bureau

VOCUS is een bureau van specialisten & teamspelers, sterk in ontwerpen, bouwen, initiëren en innoveren.


Al sinds 1999 realiseert het team van VOCUS samen met opdrachtgevers toonaangevende projecten in heel Nederland, waarvan diverse prijswinnend. Van winkelcentra tot kantoren en van woningbouwprojecten tot droomhuizen. Met onze specialistische kennis van monumenten maken we historische gebouwen weer geschikt voor de wensen van vandaag en morgen. Daar komt veel bij kijken.

Een architect moet zowel visionair als realist zijn. We zijn gepassioneerde ontwerpers die vanuit de context en historie op zoek gaan naar duurzame en heldere concepten. In de ontwerpopgaven besteden we aandacht aan de ruimtelijke relatie tussen binnen en buiten. Natuurlijk materiaalgebruik, goede maatverhoudingen en zichtbare draagconstructies zijn daarbij belangrijke ontwerpthema’s.

In ons bureau werken we zowel aan nieuwbouwprojecten als aan de herbestemming van bestaande panden. Wanneer je goed gebruik weet te maken van de mogelijkheden van een bestaand gebouw, vormt dat een solide basis voor nieuwe functies en nieuw gebruik. Herbestemming is dan een duurzaam alternatief voor nieuwbouw; voor ons een vanzelfsprekende afweging bij elke opgave.

Bouwen start met een goed ontwerp. Wij maken ons graag - samen met opdrachtgevers en projectpartners - druk over kosten, techniek en proces; want het ontwerp hangt met al deze zaken samen. Dat doen wij in opdracht van gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, investeerders, corporaties en particulieren. Wij innoveren en ondernemen soms ook op eigen initiatief. Met de Duurzame Doorsnede maken we de kansen voor verduurzaming inzichtelijk, bijvoorbeeld voor energiegebruik, hergebruik of materialisatie.

In het bouwproces ontstaat vaak een spanningsveld tussen verschillende belangen. Daarin spelen wij als architect een verbindende en verbeeldende rol, geholpen door handschetsen en het 3D-model. In dit BIM-model komen constructies, installaties, kozijnen, afwerkingen en soms zelfs de hele omgeving in 3D samen. Hiermee leiden we opdrachtgevers, gebruikers en omwonenden virtueel door onze ontwerpen en zorgen voor grip op de ruimtelijke opgave.

We zijn trots op de goede samenwerking met onze opdrachtgevers: