erfgoed

Van monumentale gebouwen tot jong erfgoed uit de afgelopen eeuw: VOCUS heeft een traditie opgebouwd in het herbestemmen en transformeren van gebouwd erfgoed, zoals fabrieksgebouwen, schuren en watertorens. Vervallen plekken krijgen een nieuwe functie en betekenis, waarmee verleden, heden en toekomst worden verbonden.

Het verbouwen van een oud gebouw is spannend en uitdagend. Je moet in korte tijd alles te weten zien te komen van een plek die nog niet helemaal te doorgronden is. We hebben oog voor culturele waarden, omgeving, proces, techniek, kosten, verduurzaming, vergunningen en uitvoerbaarheid. Het leesbaar houden van de gebouwstructuur is een belangrijk doel in onze ontwerpstrategie.