specialisatie | hergebruik

In meer dan de helft van onze projecten speelt hergebruik een rol. VOCUS is specialist op het gebied van hergebruik van gebouwen. Wat voor keuzes maken wij bij transformaties van gebouwen, dorpen en steden?

Herbestemming heeft als doel een nieuwe gebruiksfunctie te integreren zonder het gebouwcasco aan te tasten. Dit kan economisch voordelig zijn omdat bouwkosten voor fundering en casco worden uitgespaard. Toch lukt het niet altijd een oud gebouw te laten voldoen aan de gestelde eisen. Dan is sloop-nieuwbouw een economisch voordeliger alternatief.

Hergebruik en verduurzaming liggen in elkaars verlengde. Toepassing van materialen wordt beperkt als bruikbare delen blijven behouden. Herbestemming is een belangrijke stap in het 

bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelen en het is vooral ook een kansrijke manier van bouwen: het verkrijgen van vergunningen is net wat eenvoudiger en mensen waarderen het behoud van culturele waarden in de gebouwde omgeving.

We starten met een analyse van gebouw en omgeving via digitaal inmeten en 3D modelleren. Vervolgens komen vragen aan bod zoals: Is de fundering sterk genoeg? Is het casco herbruikbaar? Is de gebouwschil te isoleren? Hoe reageert de omgeving? Is het project (bouw)technisch uitvoerbaar? Om deze vragen te kunnen beantwoorden moet integraal worden samengewerkt met constructeurs, bouwfysici, bouwkundigen en bouwers. VOCUS besteedt veel aandacht aan communicatie en een open manier van samenwerken. Onze herbestemmingsprojecten vallen regelmatig in de prijzen.