27 januari 2018

  • Duurzaam denken en doen zit in onze genen. Het zijn de basisprincipes van waaruit wij ontwerpen. Niet omdat het noodzakelijk is, maar ook vooral omdat het kansen biedt om als architect te kunnen bijdragen aan een leefbare omgeving. Voor nu en in de toekomst.

Het ontwikkelen en delen van concrete kennis en expertise over duurzaam en circulair ontwerpen en bouwen is daarbij essentieel. Opdrachtgevers, architecten, gebruikers, uitvoerders, overheden en brancheverenigingen moeten samenwerken om concrete resultaten te boeken en gebouwen, dorpen en steden echt duurzamer te maken. 

De BNA heeft onlangs het Manifest Circulaire Architectuur 'Wij gaan circulair' opgesteld waarbij ze de branche oproept tot anders denken en doen. In het manifest staan vijf basisprincipes voor circulair ontwerpen. VOCUS onderschrijft deze principes en heeft het manifest ondertekend. 'Wij gaan circulair' - vijf basisprincipes voor circulair ontwerpen

1. Een circulair businessmodel is het startpunt voor circulaire architectuur
2. De natuur is inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit
3. Een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende z'n leven
4. Een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en construeren
5. De bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar

Lees meer over het BNA Manifest Circulaire Architectuur.

Een selectie uit onze duurzame projecten
Natuurbegraafplaats Maashorst
Winkelcentrum Wendelaarstraat Alkmaar
Rabobank Huizen
Woonproject Vught
Natuurbegraafplaats Schoorsveld
Watertoren Bussum