24 oktober 2018

Het voormalig Tivoli in Utrecht krijgt een nieuwe bestemming als podium voor cultuur en culinaire hotspot met lokale ondernemers en ambachtelijke producten. We zijn ontzettend trots dat het ontwerp van VOCUS is verkozen tot winnend ontwerp. Samen met initiatiefnemer Douwe van Akkerveeken, Stadswaarde Vastgoedontwikkeling en de interieurontwerpers Pierre Mazairac en Karel Boonzaaijer brengen we dit prachtige historische gebouw aan de Oude Gracht weer tot leven.

“In dit pand is zowat de gehele Utrechtse geschiedenis vanaf de middeleeuwen af te lezen. We gaan weer een nieuwe laag toevoegen aan deze plek", aldus architect Bob Custers. 

Historische gelaagdheid
Het pand deed in de middeleeuwen dienst als Regulierenklooster en Weeshuys. Deze historische gelaagdheid, is samen met de nieuwe invulling, een van de pijlers van het ontwerp. Hiermee brengen we de verloren gegane structuur weer zichtbaar terug en worden onder meer kloostertuin en kloostergang weer herkenbaar. Naast een klein, intiem podium biedt het vernieuwde Tivoli ook ruimte aan diverse lokale (horeca)ondernemers.

Meer informatie over deze bijzondere herontwikkeling is te lezen op www.oudtivoli.nl. De plannen hebben ook direct veel aandacht gekregen in diverse media.