Bilalschool, Amersfoort

Nieuwbouw en renovatie islamitische basisschool

Passend bij een vernieuwende kijk op onderwijs heeft dit schoolgebouw een multifunctioneel atrium met, naast de traditionele leslokalen, leerpleinen in plaats van gangen. Het atrium, met twee speellokalen die samengevoegd kunnen worden tot een grote aula met podium, vormt tevens hart van het schoolgebouw. Vanaf de entree is er een duidelijke zichtlijn richting het atrium.

 Met deze nieuwe school worden tegelijkertijd twee locaties samengevoegd. Het geheel vormt een veilige leeromgeving in een leefbaar gebouw waar basisprincipes als licht, lucht en ruimte terug te zien zijn in de schikking van de lokalen. De jaren vijftig wijk in Amersfoort waar de school in staat kent een bouwtraditie van strokenverkaveling met eenvoudige zadeldaken. Met de metselwerk gevels en de keramische dakpannen sluiten we hierop aan. Het complex heeft een klasse 2 indeling van ‘Frisse Scholen’, met energielabel A+. Daarnaast maken de aluminium kozijnen, zinken mastgoten en hemelwaterafvoeren het gebouw zeer onderhoudsvriendelijk.

Bij het ontwerp van een school nemen we de maatschappelijke functie als uitgangspunt. Wij geven ruimte voor invulling aan een specifieke levensovertuiging, maar een goede huisvesting staat voorop. Een schoolgebouw moet een veilige omgeving bieden, waar ruimte is voor brede ontwikkeling van de leerlingen.

Lees verder
Opdrachtgever: SIMON Scholen
Locatie: Amersfoort
Realisatie: 2016