Spieghelkerk Bussum

Extra ruimte met multifunctionele inzet

Doel van de uitbreiding is de kerk letterlijk meer ruimte te geven voor invulling van haar rol als maatschappelijk centrum voor haar omgeving. Kerkdiensten, maar ook lezingen met literatuur en muziek en bijeenkomsten gericht op kinderen en jongeren.

De Bussumse Spieghelkerk ligt midden in de groen villawijk het Spieghel (beschermd dorpsgezicht) en wordt gezien als een van de mooiste kerken van Nederland. Een Rijksmonument uit 1924 in Amsterdamse School-stijl. De uitbreiding is met name gerealiseerd in de bestaande zijspiegel die minder binding heeft met de oorspronkelijke stijl waarin de kerk is gebouwd. Dit contrast is opgepakt en verder doorgevoerd in ons ontwerp, waarbij de bestaande fundering en een deel van de draagconstructie hergebruikt zijn. Er staat nu een gebouw met een nieuwe verschijningsvorm, een abstracte eigentijdse 'doos' in metselwerk met een glazen tussenlid als heldere aansluiting tussen kerk en zijspiegel. De kleur en textuur van het metselwerk zijn gelijk aan die van de kerk en zijn de verbindende schakel tussen oud en nieuw.
Opdrachtgever: Bestuur Spieghelkerk
Locatie: Bussum
Realisatie: 2017