Woonensemble in Vught

Geschakelde volumes, verbindende glaspuien en vrijstaande spanten

Een flexibele woonvorm waar ontwerp, positionering van de vijf gebouwen en de onderlinge verbondenheid  ruimte creëren voor samenleven, maar waar je je ook makkelijk kunt terugtrekken. De drie villa’s en twee bijgebouwen op dit voormalige tuincentrum zijn door middel van verschillende glazen elementen met elkaar verbonden. Verschillende aspecten in het ontwerp herinneren aan de voormalige bestemming. 

Het gebruik van hout als gevelbekleding, het schuurachtige karakter van de bijgebouwen en het historische pad dat nu als een as door het ontwerp loopt. Soberheid in de architectuur met voornamelijk functionele en eenvoudige bouwkundige details versterken de verwevenheid met de natuur. De nauwe samenwerking met een tuinarchitect vergroot dit effect. De verregaande duurzame maatregelen zijn innovatief toegepast zoals een koppeling tussen een laag temperatuursysteem aan bodemopslag en zonnepanelen die weggewerkt zijn in de dakpannen.

Ritmiek, zichtlijnen en lijnenspel  

De bijgebouwen krijgen de functie van gemeenschappelijke woonkamer en -keuken. Ze zijn de letterlijke en figuurlijke verbinding in het woonproject. In het ensemble is het spanningsveld zichtbaar tussen uniformiteit en eigenheid. Uniformiteit is er in de positie van de trappen en de houten gevelbekleding en zadeldaken. De spanning ontstaat door het verschil in ritmiek van de gevelbekleding tussen hoofd- en bijgebouwen en het verspringen van de zadeldaken.

De constructie van de gebouwen bepaalt de sfeer binnen. De 35 centimeter dikke houten eiken balken en kolommen blijven volledig in het zicht, staan los van de gevel en hebben een eigen ritme en wetmatigheid met een vaste afstand, hoogte en breedte. Ze dragen de verdiepingsvloer en bepalen samen met het beton en de houten vloeren de sfeer in het interieur. De woonkamer en - keuken hebben een nokhoogte van 5,5 meter met zicht tot in de kap.

Met functionele en eenvoudige bouwkundige details als een zadeldak met sporenkap, zinken mastgoot, open hoeken en diagonale zichtlijnen staan de vijf gebouwen pretentieloos in hun omgeving. We werken graag met diagonale zichtlijnen. Ze geven een ruimte extra dimensie en rijgen alle plekken aan elkaar. Ook vides, zoals hier toegepast, zijn een terugkerend element; zij voegen ruimtelijkheid en dynamiek toe aan een ontwerp. Het verticale lijnenspel van de hoekpuien en -ramen markeert de verdeling tussen boven en beneden en de onderlinge samenhang tussen de drie gebouwen. De gevels van de hoofdgebouwen zijn van Padoek met horizontale 8 cm belijning.

Verwevenheid met historie en natuur

De oorspronkelijke bebouwing bestaat uit een oude houten ‘kippenschuur’. De donkere houten bijgebouwen zijn hiervan afgeleid. Door met de bestaande hoogteverschillen in het perceel te spelen en het ontwerp hierop af te stemmen ontstaat een wereld van vlakken, lijnen en hoogteverschillen.

Duurzaam bouwen

In al onze projecten is duurzaamheid een vast thema. Voor dit woonproject is onder meer gekozen voor een laag temperatuursysteem voor verwarming en koeling, gekoppeld aan bodemopslag in combinatie met een energiezuinige E-installatie en zonneboilers. In de woningen nemen de betonvloeren en stenen binnenmuren de warmte op waarmee een comfortabel binnenklimaat ontstaat. Verder zijn toegepast: triple isolatieglas met extreem hoge isolatiewaarde, ledverlichting met daglicht- en ruimtedetectie.

Lees verder
Opdrachtgever: Particulier
Locatie: Vught
Realisatie: 2018