Centrumplan Schaijk

Een metamorfose van winkelkern naar een echt dorpshart

Het centrum van Schaijk is weer een plek waar iedereen graag naartoe komt, om te winkelen, wonen, werken en te verblijven. Het ademt de sfeer van een bruisend dorpshart. Met betaalbare huur- en koopappartementen, dagwinkels, commerciële ruimtes, supermarkten,  parkeervoorzieningen en plek voor kleine en grote evenementen.

VOCUS maakte ht masterplan voor het nieuwe dorpshart bestaande uit drie bouwdelen die een duidelijke verwijzing maken naar de ontstaansgeschiedenis van Schaijk. Geen massieve gevelwanden, maar losse volumes met een duidelijke nevenschikking en gevels, goot- en noklijnen die subtiel verspringen. Een gevarieerde kleurschakering in baksteen, dakpannen, balkons, hekwerken en dakranden versterkt de diversiteit maar geeft ook samenhang. Lopend door het centrum ontstaat zo na elke hoek weer iets nieuws, waardoor het gebied boeiend blijft maar ook een duidelijk een eenheid vormt. 

Samenwerking

Om de kern van Schaijk te transformeren tot dit nieuwe bruisend woon- en winkelgebied hebben gemeente, omwonenden, het MKB, een woningcorporatie en twee ontwikkelaars de handen ineen geslagen. VOCUS was verantwoordelijk voor de architectonische en bouwkundige uitwerking van het gehele plan.

Door de nieuwe verbinding tussen de Schutsboomstraat en Europaplein vermindert de verkeersdruk in de noordelijk gelegen Pastoor van Winkelstraat. Deze oude straat met lintbebouwing kan hierdoor een meer centrale functie krijgen. Samen met de omliggende straten vormt ze het hart van Schaijk.

 

Lees verder
Opdrachtgever: Movement Real Estate
Locatie: Schaijk
Realisatie: 2019