Renovatie Het Stroink

Nederlands enige winkelcentrum met rieten kap

Van een in de jaren ontstane lappendeken van ingrepen tot een sfeervol winkelcentrum dat weer is toegerust op de eisen van deze tijd. VOCUS architecten ontfermde zich in opdracht van eigenaar WP Retail Invest over Het Stroink. Dat winkelcentrum in Enschede kon wel wat liefde gebruiken, zeker nadat de laatste jaren verschillende winkelruimtes leeg waren komen te staan. De afgelopen jaren is het pand gerenoveerd, maar ook verduurzaamd - met zonnepanelen, natuurlijke materialen en veel groen rondom. Met een betere mix aan winkels is Het Stroink nu klaar voor de toekomst: groener, eigentijdser en prettiger om te winkelen. Met de rieten kap - een unicum voor een winkelcentrum - doet Het Stroink zijn naam bovendien eer aan. Het winkelcentrum is vernoemd naar de boerderij Het Stroink, een Rijksmonument daterend uit de Middeleeuwen.

Sleets, donker en versteend
De wijk Stroinkslanden is de meest oostelijke wijk van Enschede-Zuid, en aangelegd vanaf de jaren zeventig tot en met de jaren negentig. Eind jaren zeventig openden de deuren van het wijkwinkelcentrum Het Stroink; een gebouw met een puntdak dat refereerde aan de boerderij waaraan wijk en winkelcentrum hun naam ontlenen. Ooit was het een winkelcentrum met uitstraling, maar die had het in de loop der jaren verloren. De gevel met metselwerk overgaand in trespa-platen was sleets geworden, de omgeving versteend en de binnenruimtes onprettig door leegstand en gebrek aan daglicht. In de ruim veertigjarige geschiedenis waren bovendien meerdere keren stukken aangebouwd, waardoor het verband inmiddels ontbrak.

Duurzaam renovatieplan
VOCUS Architecten tekende - in opdracht van het Amsterdamse vastgoedbedrijf WP Retail Invest - voor een duurzaam renovatieplan. Daarbij is de historische referentie naar de boerderij Het Stroink hersteld. De puntgevel kreeg een rieten dak, zoals zo veel boerderijen in de omgeving. De vernieuwde gevel straalt rust en eenheid uit door het gebruik van hout, dat nu goed aan aansluit op de groene en landelijke omgeving en de naastgelegen wijk Stroinkslanden. De uitstraling is niet alleen frisser maar voelt ook logischer met de ligging vlakbij het boerenland rond Enschede. De indeling is veel overzichtelijker geworden, en er stroomt veel meer daglicht binnen door het plaatsen van lichtstraten en -koepels.

Pleintjes met groen en banken
Tegelijk met de binnenruimte, de huid van het gebouw, is ook de buitenruimte aangepakt. In samenwerking met Blom & Moors, een ontwerpbureau voor de openbare ruimte, is een plan voor gebruik van alle ruimtes gemaakt. Zo is rond het winkelcentrum voorzien in twee pleintjes, die zijn ingericht als verblijfsruimte met groen en bankjes. Deze pleintes komen samen op de hoek van het gebouw en vormen een verlengstuk van de vernieuwde binnenstraat. Er is daardoor ruimte voor een prettig verblijf en ontmoeting tussen de buurtbewoners. Het winkelcentrum is weer een verbindend element in de buurt.

Verduurzaming
Er is nadrukkelijk gewerkt aan verduurzaming van het winkelcentrum, vanuit het bestaande pand. Bij het opbouwen van de nieuwe ruimtes en het vernieuwen van de gevel, is de kans gebruikt om gevels en wanden beter te isoleren. Dat is beter voor het binnenklimaat en voor het energieverbruik van het gebouw. Er is meer daglicht in de overdekte verblijfsruimtes en de binnenstraat. Dat is comfortabeler voor de bezoekers en zorg voor minder stroomverbruik. Bij de renovatie is waar mogelijk gebruik gemaakt van Cradle-to-cradle gecertificeerde materialen, zoals het hout van houtzagerij Twickel dat alleen lokaal hout verwerkt. In het ontwerp sluit het winkelcentrum bovendien aan op de groene zoom rondom de wijk.

Klaar voor de toekomst
Duurzaamheid zit niet alleen in ontwerp en materialen, maar nadrukkelijk ook in het gebruik van het gebouw. Het Stroink biedt veel kansen voor de buurt, zo stelt opdrachtgever WP Retail Invest. In de nieuwe opzet is het weer prettig winkelen, voor dagelijkse boodschappen maar ook voor een langer verblijf, en verschillende nieuwe formules en ondernemers hebben de weg naar het winkelcentrum inmiddels gevonden. ‘Wij geloven erg in de functie van dit soort winkelcentra in wijken’, zegt Roderik Lüschen van WP Retail Invest. ‘Het zijn vaak strategische plekken en ze zijn belangrijk voor de omgeving. Wij willen hier iets neerzetten dat de komende twintig jaar weer mee kan, en alles op een iets hoger niveau tillen. Niet per se luxe, maar wel met goede ondernemers, om er samen iets hoogwaardigs van te maken.’

 

Lees verder
Opdrachtgever: WP Retail Invest
Locatie: Enschede
Realisatie: 2019 / 2020