Transformatie winkelgebied De Veentjes

65 woningen in voormalige winkelplint

De Veentjes is een van de eerste gebieden in Doetinchem waar op grootschalige wijze winkelruimte wordt getransformeerd naar woonruimte. Tegelijkertijd is een flinke vergroening van het gebied gerealiseerd. Het antwoord op de landelijke problematiek van een tekort aan woonruimte en winkelleegstand in gebieden die dicht tegen de stadskern aanliggen. Het project is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder gemeente en pandeigenaren.

Binnen het plangebied komt 4.600 m2 winkelruimte beschikbaar voor de woningmarkt verdeeld over zes bestaande blokken met een diepte van maar liefst 25 meter. 65 grondgebonden appartementen van 50m2 tot 90m2, gericht op één- en tweepersoons huishoudens. Van starters tot senioren. De woningen zijn in de breedte ontwerpen en rug aan rug gepositioneerd. Hiermee is voldoende daglicht en behoudt van bestaande opgangen naar de bovengelegen woningen gegarandeerd. Een overgangszone met gemetselde elementen, groen en een buitenruimte voor elke woning markeert de scheiding tussen privé en openbaar.

Bij de toekomstvisie voor De Veentjes was een groot aantal partijen betrokken, met de gemeente als aanjager. Van planologen, gemeente, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, pandeigenaren, omwonenden tot winkeliers/retailers. Na verschillende workshopsrondes is er met behulp van geavanceerde meet- en tekentechnieken is een 3D-scan gemaakt om de bestaande toestand van de panden in kaart te brengen en te tekenen. Deze methode geeft ruimtelijk inzicht, maar ook veel bouwkundige en technische informatie op detailniveau. Het is als het ware een MRI-scan voor (steden)bouwkundigen. Er zijn verschillende indelingsvarianten uitgewerkt om binnen de beschikbare gebouwstructuur tot nieuwe maatwerkoplossingen te komen.

lees verder
Opdrachtgever: Van Deursen Groep
Locatie: Doetinchem
Realisatie: 2017