De nieuwe aanbouw en verbouwing geven deze populaire basisschool in Bussum flink meer ruimte en daglicht. Het plan is zo uitgevoerd dat het lijkt alsof het gebouw er altijd zo heeft gestaan. Een traditioneel uitziend schoolgebouw in een omgeving die verder vooral uit woonhuizen bestaat.

De uitdaging was om de nieuwe vleugel te passen zonder afbreuk te doen aan de eigenheid en het formaat van het bestaande schoolgebouw in jaren 30-stijl.

We kregen er de Ruimtelijke Kwaliteitsprijs voor. De jury noemde het plan foutloos en van hoge ruimtelijke kwaliteit.


De aanbouw vormt een geleidelijke overgang tussen het bestaande schoolgebouw en de gebouwen en huizen die ernaast liggen. Om ruimte te geven aan de verdere groei van de school is er in 2015 een extra vleugel op het binnenplein gerealiseerd, compleet met luifel en terras. Deze ruimte biedt plek aan de docentenkamer en is zo gesitueerd dat er altijd zicht is op het binnenplein.


De nieuwe aanbouw is geïnspireerd op de tuinmuur met bolvormige sierelementen die hier in het verleden heeft gestaan. De aanbouw volgt de nokhoogte van de omliggende woningen en blijft zodoende een stuk lager dan de school. De grote sprong in nokhoogtes wordt opgevangen door het trappenhuis dat een duidelijk leesbare tussenschakel vormt. Een andere ontwerpkeuze om de nieuwe vleugel minder grootschalig te laten ogen, is het dichte schuine dak, waaronder zich de eerste etage bevindt.


Om te zorgen dat de leslokalen daglicht en uitzicht hebben, is onder de dakgoot een lage aaneengesloten rij ramen bedacht. Aan de zijde van het schoolplein en buurpand lopen deze diepliggende ramen over in hoge dakkapellen. Het pannendak aan de straatzijde is verder gesloten gebleven.

De gevels zijn gemetseld in Vlaams verband (afwisselend een kop en een strek). Er is veel aandacht besteed aan de betonnen penanten die ritme geven aan de gevel. Een bijzonder detail is de regenpijp die in een betonnen penant is verwerkt (zie middelste penant).

Juryrapport Ruimtelijke Kwaliteitsprijs 2005


"De uitbreiding van de school is heel precies, zorgvuldig en liefdevol uitgevoerd. De stedenbouwkundige inpassing is naadloos, foutloos en bescheiden; het geheel getuigt van vakmanschap. Hier is geen sprake van enkel kopiëren, de details zijn eigentijds en zijn zorgvuldig uitgewerkt. Deze uitbreiding stelt een goede norm voor dergelijke projecten.”

Projectdetails


Opdrachtgever:

Basisschool De Hoeksteen

Locatie:

Bussum

Realisatie:

2004 en 2015

Fotografie:

Roos Aldershoff


Gerelateerde projecten